Balíky pro Debian GNU LinuX


SongBook
3.23  

SongBook je archivační program především pro záznam písní pro hudebníky (notové záznamy, tabulatury, záznam akordů, akordových hmatů). Řeší prohledávání, organizaci, sestavení sazby písní. Pdorobnějc v manuálku.

V depozitáři je songbook a příslušenství, tcllib, tklib. Architektury [all, amd64].

Aby APT při instalaci nehudralo, potřeba přidat APT keyring:

wget -O pubring.gpg http://wood.dix.cz/work/pubring.gpg
apt-key add pubring.gpg

Do /etc/apt/sources.list nebo do nového souboru v /etc/apt/sources.list.d/ přidat řádky:

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood songbook
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood songbook


Sekce contrib:

Bakíky: art gpxsee igal obextool paperjam sshblack tkcon tkinspect tkwice

celá:

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood contrib
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood contrib

po částech:

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/art
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/art

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/gpxsee
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/gpxsee

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/igal
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/igal

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/obextool
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/obextool

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/paperjam
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/paperjam

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/sshblack
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/sshblack

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/tkcon
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/tkcon

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/tkinspect
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/tkinspect

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/tkwice
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood wc/tkwice


Sekce backports:

balíky: hdrmerge pgmodeler pspg roxterm

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood backports
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood backports


Sekce fix:

balíky:

deb http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood fix
deb-src http://wood.dix.cz/debian/ buster-wood fix


Zpátky, Upraveno: Středa, 6. ledna 2021, Ahoj Wohnivec@dix.cz